کسی آن پشت

امروز مهمانی داشتم که دخترکی تمام مدت داشت پشت حرف هایش آوازهای تنها و حزین میخواند و من صدای دخترک را واضح می شنیدم که درست به سبک Adele می خواند :

/ 3 نظر / 18 بازدید
نویز

پستای آهنگین مصورتونو بسی دوس میداریم بانو.

خسرو پيري

هيچ خيابان بن بستي يكطرفه نيست هيچ خيابان يكطرفه اي بن بست نيست زندگي خياباني يكطرفه است پس بن بست نيست راه بازگشتي نيست اما مي تواني بايستي و دوباره شروع كني[گل][گل]

دخترک

دوسش نداشتم