/ 2 نظر / 25 بازدید
کیمیا

سلام! در زلال آفتاب نگاه خداوند، قنوت عشق را عاشقانه به زمزمه می نشینیم، در ماه رجب که سجاده ای به وسعت هستی گسترده است مرا از دعایتان بی نصیب مگذارید. مکه به یادتون بودم[لبخند]

نم نمک

هرکه آمد اندکی مارا پریشان کرد و رفت!