از بر خوانی

تمام چین و چروک تن تو را حفظم
و دکمه دکمه ی پیراهن تو را حفظم

هنوز هم که هنوز است دوستم داری
همیشه دلهره های زن تو را حفظم

از این مسیر پر از دره دور خواهم زد
منی که راه بغل کردن تو را حفظم


/ 0 نظر / 18 بازدید