ژانر

ژانر این ناظما  که هنوزسلاحشان "دو نمره از انضباطت کم میکنم" باقی مانده

/ 1 نظر / 19 بازدید
خسرو پيري

يك روز وقت هست حوصله نيست روزي ديگر حوصله هست وقت نيست گاهي هم وقت هست هم حوصله ، اما آنگاه خودم نيستم . [گل][گل][گل][گل]