هفت باران

دوباره سر به سرم می گذارد این باران
به دست شعر ترم می سپارد این باران


خدای من چه سرآغاز روشنی دارد
همیشه می شود ببارد این باران ؟

چه خوب با من تنها ، تنها و خسته تا کرده
چه خوب شعر مرا می شمارد این باران


چقدر حرف زمین را قشنگ می فهمم
چقدر میل به آیینه دارد این باران


بدست گرمی سبزش همیشه محتاجم

همیشه دست مرا می فشارد این باران

به زیر چتر آفتاب خواهم رفت
برای تازه تر شدن ،می گذراد این
باران !!! ؟

 

/ 0 نظر / 16 بازدید