زایش

مصطفی مستور جایی نوشته بود پیرها شبیه مرگند... خب البته حق داشت، چون مستور هیچوقت زایمان طبیعی نکرده است.

هیچ چیز اندازه زایمان طبیعی شبیه مرگ نیست

که تمام جلوت دنیا برایت پوچ میکند

و درد

درد غیرقابل توصیف

غیرقابل توضیح

و غیرقابل باور

/ 0 نظر / 34 بازدید