جلوات الهی

هیچ چیز دلبرانه تر از یاد آمدن یک دم قدیمی نیست...

 

غزل غم آهنگ لبم

به هوایت در تاب و تبم

ز دو چشمم خونابه روان

به دلم زخم تیر و سنان

بیرق و پرچم شال و علم

بنده ی این میخانه منم

جلوات الهی ارباب

دل غارت زده را دریاب

 

 

هییت دانشگاه هنر/ محرم88

/ 0 نظر / 17 بازدید