تو بمان و دگران...

وقتی یک رابطه تمام می شود و چیزی از گذشته نمی ماند. امروز پاکنی که مستور داشت*  را برداشتم و یکی را برای همیشه پاک کردم. و  اندوهش اندازه ی به زمین رسیدن یک سیب گاز زده که از طبقه  بیست و ششم یک برج سی طبقه پرت کنی طول کشید...

 

+ ...اتفاق تو نباید می افتاد ولی حالا باید پاکنی باشد که تو را برای همیشه پاک کند.

/ 0 نظر / 16 بازدید