مردان شخصیتی شکمی شهوتی

این عنوان، برگرفته از یک سری مطالبه که تو فضای مجازی، درقالب سلسله مباحث همسرداری توسط خانمی ارائه شده.

من فکر کنم اکثر مردای ایرانی «شخصیتی» هستند. با تعریف اون خانوم، مردای شخصیتی محتاج احترام و تحویل گرفتن هستند. یعنی هرکاری بکن ولی احترامش و تو خونه ش خدشه دار نکن و همیشه در حد یک مهمان تحویلش بگیر. در لباس پوشیدنت، غذا درست کردن و سرو غذا و... فکر کن مهمان تو خونه داری... 

حالا بعدا بیشتر می نویسم

/ 0 نظر / 307 بازدید