مااز کمالات شیخ ما این است

ظریف در بهارستان : ...و از 200 کیلو اورانیوم 20درصد، قرار شد 100کیلو را اکسید کنیم و 100 کیلوی دیگر به 3/5درصد تبدیل بشه.

 

 

شادی روح شهید شهریاری صلوات

 


 

این هم بمونه رو مابقی خوشبینی ها

مفاد توافقنامه و لفاظی های ظریف

شاه بحرین را فتح کرد و ما ژنو را

ارزانی های بعد از قطعنامه و تکرار تاریخ

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید