گمانم ایرانی ها در عدم توانایی ایجاد تعادل بین خواسته های زن یک مرد و خانواده یک مرد و خود یک مرد زن ذلیلی گویند!

مردی که مرزها و اولویت ها را گم میکند و در نهایت خودش را 

/ 0 نظر / 35 بازدید