در جستجوی زمان از دست رفته

یادش بخیر، جوان تر که بودیم میگذاشتیم باد بیاید در کوچه های بن بست، و جرأت اعتراف داشتیم که فریاد بکشیم: عشق کار ما نبود... اصلا میگذاشتیم هرآنچه از دست رفتنی است، از دست برود.حتی آن وقت ها راحت تر میشد گفت:به درک!که این صفحه را دوست داشتم

که تو را.

/ 0 نظر / 20 بازدید