بوی سیب میدهی دختر

1.رفته سیب گرفته، اینقدر خوشگل و قرمزه آدم دلش نمیاد بخوردش!

2.مکالمه من و یک عدد دختر بچه :

من: دخترا مثل سیب می مونن. لطیف و خوش عطر و قشنگ. آدم می بیندشون یاد بهشت میوفته.

دختر بچه: (با دست دختری با آرایش غلیظ قرمز را نشان میدهد) عجب سیبی. چه سیب قرمزی.(نخودی و ریز می خندد در واقع ازین که بلافاصله برای حرفم مصداقی یافته ذوق می کند)

من: آره خب اونم سیبه... فقط نمیدونم چرا اینقدر اصرار داره بیرون یخچال زندگی کنه!!!

دختربچه :(با تعجب همراه نگرانی) یعنی خراب میشه؟؟؟

من: ازون بدتر! هرکسی به خودش اجازه میده یه گاز ازش بزنه.

طوری نگاهم میکند که یعنی منظورم را نفهمیده است.می بوسمش و ازش میخواهم به بغلم بیاید. اینطوری خیالم راحت تر است.

 

 


/ 1 نظر / 37 بازدید
پروازه

الان یکی ب من توضیح بده قضیه چیه!ی کمی گیج شدم! قدم زنان؟.. دوان دوان؟... سکنی؟؟؟!!! سلام!