تز جدید تربیت کودک

من شاید مبدع یک تز جدید در تربیت کودک باشم با این سر فصلها :

کودکم بدون موبایل

کودکم بدون اینترنت

کوددکم بدون تلویزیون

کودکم بدون هر روز یک اسباب بازی جدید

کودکم بدون عشق به رگشت و گذار توی پاساژها و بازارها

کودکم بدون موسیقی های تند و محرّک

کودکی خواهد کرد

کودکم در پارک ها

کودکم در جلسات قصه خوانی بچه ها

کودکم در تئاترهای کودک

کودکم در بازی با خواهر و برادرش

کودکم در دنبال بازی با پدرش

کودکم در نقاشی روی دیوار با مادرش

بزرگ خواهد شد

/ 1 نظر / 24 بازدید
زهره سعادتمند

آگر بتونیم این ایده هامون رو اجرا کنیم، عالی میشه.