شاعرانه ها

تو My different moods یک پستی خواندم که یهو از قسمت شاعرانه ی ذهنمان  این مصرع تراوید :

حالا مثلا قصه ی ما چند؟

لحن داش مشتی مصرع را هم بندازیم گردن نویسنده که از این همه محله ناصرخسرو را برای تولد یک حرفه به این بیستی انتخاب کرده!!!

 

 

 میتوانست شعر خوبی بشود اگر اینهمه خسته نبودم...

/ 0 نظر / 18 بازدید