نعم الولد

اصلا نمیخواهم یک پست طولانی درباره چرایی مهم بودن پسر یا دختر شدن فرزند بنویسم.
از عقاید فسیل ذهن هزارتا زن و مرد ایرانی هم همینطور.
توجیهات بعضی از پدر و مادرها مبنی بر اهمیت ذکور بودن فرزند ارشد خانه هم بنظرم اراجیف است.
از آنطرف این متن قرار نیست یک سری حدیث و آیه از برکت و رحمت وجود دختر در خانه هم ردیف کند.
یا از مخارج و توقعات و هزینه های کمرشکن داشتن فرزند پسر در این زمانه بنالد که در آخر پرستار و کمک یار و افتخار هر والدینی دختر خواهد بود.

حق مطلب این است, که آدم برود جایی بنویسد:
فرزندم تو هرچه باشی 
محبوب, پسندیده و عزیز خواهی بود.
هرکه بخاطر جنسیت تو مادرت را دلداری دهد, بأی نحو کان ترسوست.
او ترس و فقدانی عظیم را در درون خود دارد که از پنهان کردنش عاجز است.
و ترس, کارآمد ترین ابزار شیطان است علیه نسل آدم,برای باور وعده ی فقر.

......

حالا جدا از این خطابه ها, دلم میخواست به ضرس قاطع میگفت فرزندم دختر است تا طنین دلنواز فاطمه, فاطمه, فاطمه ام, وقت حرف زدنم با او توی گوشش بپیچد.

/ 1 نظر / 28 بازدید
زهره سعادتمند

بح بح مبارکه بانو جان سالم و صالح و خوش سیرت و خوش روزی باشه ان شا ء الله. زیر سایه ی شما و همسر