لینک؟ زن؟

لینک زن میخوانم. چیزی در لینک هایش هست که نمی گذارد دوستش بدارم. یا بدتر از آن قانعم میکند که در رسته ی وبگاه های ضعیف و سست مطلب قرارش دهم.

"بی نقد معرفی کردن" برایم از همان ابتدا که خودم ، کتاب ، فیلم و اینترنت را شناختم، مذموم بوده.گرچه این وبگاه ننگ "بی طرف" بودن را یدک نمی کشد اما مطلقا بی نقد است واین باعث می شود مدام فکر کنم رسالت این وبگاه و امثالهم چه می تواند باشد؟ اجتماعی با محوریت زنان؟ صرفا ادبی؟ کمی تا قسمتی مذهبی همراه با غبار و مه بی انتقادی؟ شاید گذاشتن این علامت سئوالها در پایان عبارات، طعنه ای گذرا باشد به اینکه لینک زن سئوال محور نیست که پاسخگو باشد.او نه سئوالی ایجاد می کند و نه می پرسد.و به بیان فلسفی تر حرکت از نقطه ی مجهول به نقطه ای معلوم برایش مطرح نیست. این موضوع  و فقدان هرگونه دسته بندی مطالب،موجب می شود آنها، پراکنده ،بی انسجام و با چیدمانی کاملا ذوقی بنظر بیایند...

وقتی درباره ی لینک زن را میخوانم، بیشتر تعجب میکنم. چرا که صورت یا هویت فرهنگی که به آن اشاره شده با توجه به ماهیت ایرانی_اسلامی خود، تعریف شده و قابل دفاع است. و صرف توجه به موضوعی ما را دغدغه مند آن موضوع معرفی نمیکند.و در آخر اینکه دوری از جهت گیری های سیاست زده برای لینک زن معنایی برابر با دوری از سیاست دارد.

حس شناگری حرفه ای را دارم که در مسیرش به دریایی با عمق 30سانتی متری برخورده است.

/ 1 نظر / 18 بازدید
عطیه

منم با اینکه لینک زنو دوست ندارم ولی معتاد شدم به چک کردن هر روزه ش. به خاطر وبلاگای خوبی که هر از چند گاهی از لینکای همین لینک زن بهشون می رسم!