# همسرانه
هوای خوبمثلزن خوب استهمیشه نیستزمانی که هم استدیرپا نیست.مرد اماپایدار تر است.اگر بد باشدمی تواند مدت ها بد بماندو اگر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید