من آدم سالم به کسی می گویم که یک آهنگ را گوش میدهد و از آن خوشش می آید را دویست و نود بار ریپیت نکند. و فقط بگوید جالب بود.یا خوب بود.

بعد هم دلش برای آهنگ تنگ شد یا یادش افتاد فقط یکبار دوباره گوش کند.

خلاصه ارزش قائل باشد برای بکر بودن خلاقانه یک کشف جدید...

هنوز یافت می نشده، ولی شاید در آینده شاهد کسانی(مردانی!) باشیم که برای یک غذا، یک شهر خاص، یک شعر، یک لطیفه، یک رستوران، یک حس خوب،یک دوست و... یک زن، همین اصالت و ارزش را ببیند.

 

#تکرار

# خز و خیل

#هر روز

/ 0 نظر / 31 بازدید