هفت باران

عاشقش شدم

/ 1 نظر / 3 بازدید
زهره سعادتمند

نتیجه ی این هوا دو چیزه: یا مریضت میکنه یا عاشق! که البته این دو حالت میتونه رابطه عموم و خصوص مطلق هم داشته باشن!